ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการในวันที่ 21 สิงหาคม 2558  
จำนวนผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 179 ท่าน จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ 30 ท่าน และรายชื่อสำรอง 5 ท่าน โดยได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2558  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 


 
SGP ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ผลิตน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
 

คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ในพิธีเปิดระบบประปาภูเขาให้แก่ชุมชนราษฎรบ้านสินไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
< more > 
 

สถานีบริการ   
โรงบรรจุ         


 

 
 
 
 
 
 
Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited