บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ  
ของ Shell Gas Hai Phong Limited and Shell Gas (LPG) Vietnam Limited.
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์และธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว  
Shell Timur Sdn.Bhd.ใน East Malaysia โดยบริษัทย่อย
 


 
สยามแก๊สลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เขตดอนเมือง
 

นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค ในการจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ เพื่อนำไปยังพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
< more > 
 

สถานีบริการ   
โรงบรรจุ         


 

 
 
 
 
 
 
Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited