บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2559  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการในวันที่ 21 สิงหาคม 2558  
จำนวนผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 179 ท่าน จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ 30 ท่าน และรายชื่อสำรอง 5 ท่าน โดยได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2558  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 


 
SGP ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ผลิตน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
 

คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ในพิธีเปิดระบบประปาภูเขาให้แก่ชุมชนราษฎรบ้านสินไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
< more > 
 

สถานีบริการ   
โรงบรรจุ         


 

 
 
 
 
 
 
Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited