ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเยื่ยมชมกิจการในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557  
จำนวนผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 90 คน จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ 40 คน และรายชื่อสำรอง 10 คน โดยได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ  
ของ Shell Gas Hai Phong Limited and Shell Gas (LPG) Vietnam Limited.
 


 
SGP ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ผลิตน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
 

คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ในพิธีเปิดระบบประปาภูเขาให้แก่ชุมชนราษฎรบ้านสินไชย บ้านผาแดง บ้านสันติวนา และบ้านป่าเกี๊ยะ ณ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
< more > 
 

สถานีบริการ   
โรงบรรจุ         


 

 
 
 
 
 
 
Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited