View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับสยามแก๊สเปิด

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

จำนวนที่รับ

รายละเอียด

วันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
• รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง.
• ช่วยเหลือทีมในการเตรียมโปรแกรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการตรวจสอบ.
• ช่วยเหลือทีมในการนำเสนอความเสี่ยง พร้อมนำเสนอข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการและระบบควบคุมภายใน.
• วางแผน, ออกแบบ และดำเนินการจัดการกระบวนการ risk management สำหรับบริษัท, สถานีบริการก๊าซ, โรงอัดบรรจุก๊าซ และคลังก๊าซ.

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุ, สัญชาติไทย .
• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
• อายุ 25 – 40 ปี.
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดี .
• มีจริยธรรมในการทำงาน และมีความคิดเชิงระบบ.
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและชอบพบปะผู้อื่น .
• มีความคิดแง่บวก, สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ตนเองได้ และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้.
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint.

วิศวกรขาย

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายและการขายแอมโมเนีย ในรูปแบบถังขนาดใหญ่, ถังบรรจุขนาดเล็ก หรือรูปแบบอื่นๆให้แก่ผู้ใช้หรือคู่ค้า.
• ช่วยเหลือผู้จัดการขายในการจัดทำแผนการขายและงบประมาณประจำปี.
• ให้บริการลูกค้าและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คุณภาพการบริการตามที่กำหนดไว้.
• รับคำสั่งซื้อ, ดูแลยอดขาย ประสานและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในแต่ละวัน.
• จัดเตรียมรายงานยอดขายและข้อมูลทางการตลาดให้กับผู้จัดการขาย.
• ติดตามและควบคุมยอดลูกหนี้คงค้าง, ระยะเวลาการให้เครดิต และยอดเครดิตสูงสุด ที่กำหนดให้แก่ลูกแต่ละราย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้.

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี.
• จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท, สาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอิเลคโทรนิคส์, วิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมเครื่องกล.
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรขาย.
• สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.
• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

Accountant

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Manage all asset & stock accounting , AP and AR
• Manage the record / report the procurement, requisition, transference and depreciation of asset
• Manage the CEV asset code registration
• Provide, prepare & arrange the financial statement / budget
• Provide, control & audit the branches’ petty cash
• Performs other tasks as assigned by manager / บริษัท

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree in accounting or related field or equivalent
• ปี 1 year experience in accounting management
• Computer literacy
• Experience in Oracle system will be an advantage
• New graduates also are welcomed

Marketing Executive

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Plan , define the strategy including activities related marketing campaign
• Involve in marketing survey & event to enhance & increase the sales for attaining the defined target
• Contact, liaise with the government agency & private sector to achieve & increase potential of market share / penetration
• Design the development of the pattern and implementation as policy & strategy of company
• Promote the image ,logo to be widespread accepted
• Complete , summarize, evaluate and keep the up-to-date date for marketing alteration
• Analyze the current situation of market share for changing the promotional plan and campaign to enhance the potential to compete with the opponent company
• Conduct, enhance the campaign and public relation of marketing activities in every channel to attain the target of each assignment

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree or higher in Marketing or related field or equivalent
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 year experiences in marketing of retailing or petrochemical industry is a plus
• Good command of English
• Computer literacy
• Readiness to travel and work upcountry

Production Planning Engineer

Meenburi Branch

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Manage, conduct the production plan and process of cylinder and other equipment including other products
• Provide , monitor and involve in quality control and assurance in production process
• Plan, liaise and follow up the project and assignment
• Prepare, arrange and complete handbook , procedure, standardization and control budget of project or assignment
• Other performs as assigned

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree In Industrial Engineering or equivalent
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 year experiences in production planning
• Computer literacy
• Readiness to travel and work upcountry
• Experience in metal or steel industry is a must

Electrical Engineer

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Implement BQ, material list for new project or expanded present project
• Control, respond and complete the master scheme , calculation list, technical document and also including installation the electrical system and calibrate tools as schedule which comply with the law and regulation of company and government agency
• Liaise with the internal and external sectors for cost check and technical document
• Inspect, maintain, repair and improve the electric instrument, system calibrate tools to be ready for operation
• Other performs as assigned

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree In Electrical Engineering or related field or equivalent
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 year experiences in Electrical engineering or petrochemical industry
• Computer literacy
• Readiness to travel and work upcountry
• Own driver license is a must

Accounting Manager

Oversea Base

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Manage all accounting assignment related issues for operations
• Manage and complete monthly and quarterly reports, account closing and F/S
• Review accounting reports & accounting document (all vouchers)
• Provide timely and accurate management reports and group reports (etc; package reports to parent company in Thailand)
• Review the correctness of tax report before submitting to the Revenue Department and preparing monthly tax reconciliation
• Conduct budgeting report
• Coach and train the accounting team and monitor individual performance
• Coordinate and liaise with private sectors, external auditors and government agency such as Revenue Department in tax issues
• Generate reports as assigned from management
• Other performs as assigned

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree or higher In Accounting or related field or equivalent
• Minimum 5 year experiences in Accounting Management
• Proactive, initiative, good analytical, interpersonal and communication skills
• Good command of English
• Computer literacy
• Readiness to travel and work abroad

Safety Officer

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

มิถุนายน 29, 2018

ลักษณะงาน :

• Manage, conduct the function of occupational safety and health issues in operations of company
• Control and operate in function of safety comply with ISO system, law and regulation of government agency
• Assess and evaluate the risk management in transportation, logistical issues and operate , conduct as plan including internal communication
• Implement, inspect and inquiry the cause of the accident in order to arrange and prepare the correction plan
• Conduct the rehearsal of the emergency plan, evacuation as schedule
• Generate reports and performs as assigned from management

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree In Occupational safety and health or related field or equivalent
• At least 3 year experiences in related field
• Safety management skill is a must
• Computer literacy
• Experience in transportation or petrochemical industry is an advantage
• Readiness to work at branch of company (Bangpakong or Meenburi)

General Manager

Oversea base

1

กรกฎาคม 6, 2018

Job Description :

• Manage, supervise coordinate with business operations
• Monitor , maintain and increase sales goals.
• Manage and set the target and budget.
• Develop and keep update marketing and sales plan
• Handle and oversee the operational activities comply with the law and regulation of each oversea base.
• Perform the additional task as assigned.

Qualification :

• Bachelor’s degree or higher in Engineering, Business Administration or Marketing or related field.
• Minimum 5 years experience as management level.
• สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.
• A Strategic Thinking and analytical skills.
• Have own driving license.
• Computer literacy.

Sales Engineer

Oversea base

1

กรกฎาคม 6, 2018

Job Description :

• Respond in maintaining and business development with existing clients in specific market or area as well as location and find out new opportunity for new customers.
• Acquire the working knowledge of all products and its application.
• Maintain and develop relationship with customer and provide the latest technical service or equipment to support customer.
• Keep up-to-date records of all customer especially key customers
• Respond the all customer inquiry and complaints of customer on products , delivery , documents and all other service and report directly to supervisory/managerial level
• Other performs as assigned.

Qualification :

• Bachelor Degree in management or any filed of engineering or related filed or equivalent
• ประสบการณ์อย่างน้อย 5 experiences in sales, customer service and support or related filed.
• Good interpersonal skill, result-oriented, customer service mind.
• Proactive and work very well under high pressure.
• Good command of English.
• Computer literacy.
• Readiness to travel and work abroad.

สวัสดิการและผลประโยชน์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ไม่มี-

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

แผนกสรรหา
โทร. 02-120-9999 ext. 3009 (คุณธิดา)
แผนกสรรหา
Email. hr_sgp@hotmail.com
สวัสดิการและผลประโยชน์ฝ่าย
โทร. 02-120-9999 ext.