View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

Careers

Siam Gas Careers opening

ตำแหน่งงาน

สถานที่ทำงาน

จำนวนที่รับ

รายละเอียด

วันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

ลักษณะงาน :

• ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
• รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง.
• ช่วยเหลือทีมในการเตรียมโปรแกรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการตรวจสอบ.
• ช่วยเหลือทีมในการนำเสนอความเสี่ยง พร้อมนำเสนอข้อแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการและระบบควบคุมภายใน.
• วางแผน, ออกแบบ และดำเนินการจัดการกระบวนการ risk management สำหรับบริษัท, สถานีบริการก๊าซ, โรงอัดบรรจุก๊าซ และคลังก๊าซ.

คุณสมบัติ :

• เพศชาย/หญิง อายุ, สัญชาติไทย .
• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
• อายุ 25 – 40 ปี.
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างดี .
• มีจริยธรรมในการทำงาน และมีความคิดเชิงระบบ.
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและชอบพบปะผู้อื่น .
• มีความคิดแง่บวก, สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ตนเองได้ และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้.
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint.

Oversea Finance officer

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

ลักษณะงาน :

Verify L/C (Letter of Credit) and provide comment to oversea customers.
Follow up payment with customers and bank on L/C and TT(Telegraphic Transfer).
Proceed the payment to suppliers.
Coordinate with related internal parties for presented document to banks.
Other assigned responsibility.

คุณสมบัติ :

Bachelor's degree in Accounting , Finance or related field
Minimum 3 years experience in Finance Computer literacy (Words , Excel & Power point)Good command in English (speaking and writing)

Accountant

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

ลักษณะงาน :

• Manage all asset & stock accounting , AP and AR
• Manage the record / report the procurement, requisition, transference and depreciation of asset
• Manage the CEV asset code registration
• Provide, prepare & arrange the financial statement / budget
• Provide, control & audit the branches’ petty cash
• Performs other tasks as assigned by manager / บริษัท

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree in accounting or related field or equivalent
• ปี 1 year experience in accounting management
• Computer literacy
• Experience in Oracle system will be an advantage
• New graduates also are welcomed

Production Planning Engineer

Meenburi Branch

1

สิงหาคม 18, 2023

ลักษณะงาน :

• Manage, conduct the production plan and process of cylinder and other equipment including other products
• Provide , monitor and involve in quality control and assurance in production process
• Plan, liaise and follow up the project and assignment
• Prepare, arrange and complete handbook , procedure, standardization and control budget of project or assignment
• Other performs as assigned

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree In Industrial Engineering or equivalent
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 year experiences in production planning
• Computer literacy
• Readiness to travel and work upcountry
• Experience in metal or steel industry is a must

Accounting Manager

Oversea Base

1

สิงหาคม 18, 2023

ลักษณะงาน :

• Manage all accounting assignment related issues for operations
• Manage and complete monthly and quarterly reports, account closing and F/S
• Review accounting reports & accounting document (all vouchers)
• Provide timely and accurate management reports and group reports (etc; package reports to parent company in Thailand)
• Review the correctness of tax report before submitting to the Revenue Department and preparing monthly tax reconciliation
• Conduct budgeting report
• Coach and train the accounting team and monitor individual performance
• Coordinate and liaise with private sectors, external auditors and government agency such as Revenue Department in tax issues
• Generate reports as assigned from management
• Other performs as assigned

คุณสมบัติ :

• Bachelor’s Degree or higher In Accounting or related field or equivalent
• Minimum 5 year experiences in Accounting Management
• Proactive, initiative, good analytical, interpersonal and communication skills
• Good command of English
• Computer literacy
• Readiness to travel and work abroad

General Manager

Oversea base

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description :

• Manage, supervise coordinate with business operations
• Monitor , maintain and increase sales goals.
• Manage and set the target and budget.
• Develop and keep update marketing and sales plan
• Handle and oversee the operational activities comply with the law and regulation of each oversea base.
• Perform the additional task as assigned.

Qualification :

• Bachelor’s degree or higher in Engineering, Business Administration or Marketing or related field.
• Minimum 5 years experience as management level.
• สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.
• A Strategic Thinking and analytical skills.
• Have own driving license.
• Computer literacy.

ASSISTANT HR MANAGER

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description :

• Manage and handle corporate training plan
• Managing employee relations and staff welfare issues.
• Assists with the development of Human Resources policies, Organization and procedures.
• Partners with management to communicate Human Resources policies, procedures, and laws.
• Prepares HR periodic reports for management
• Handle and manage administration & general affairs tasks.
• Others related task as assigned.

Qualification :

• Bachelor's Degree in Human Resources Management, Political Science, Psychology or related field.
• At least 8 year experiences in Human resources management.
• At least 3 year experiences in Supervisor role
• Sound knowledge of labor laws
• Good planning & project management skill
• Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
• Good command of English both speaking and writing.
• Computer-literate & have a good working knowledge of Microsoft Office Excel / Words / PowerPoint.

ACCOUNTING MANAGER

MEENBURI BRANCH

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Manage all accounting related issues for operations including asset registration & depreciation calculation.
• Manage monthly and quarterly reports, account closing and able to complete F/S.
• Review accounting reports & accounting document (all vouchers).
• Provide timely and accurate management reports and Group reports (etc; package reports to Parent Company in Thailand).
• Review the correctness of tax report before submitting to the Revenue Department and preparing monthly tax reconciliation.
• Conduct budgeting report.
• Coach and train the accounting team and monitor individual performance.
• Coordinate with government agency such Revenue Department in Tax issues.
• Coordinate with External auditor.
• Generate reports as assigned from Management.
• Perform special projects as assigned.

Qualification:

• Bachelor's degree in Accounting or related field
• Minimum 5 years experiences in Accounting Management
• Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills
• Readiness to work on Mon-Sat , Meenburi

SAFETY OFFICER

MEENBURI BRANCH

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Manage, conduct the function of occupational safety and health issues in operations of company
• Control and operate in function of safety comply with ISO system, law and regulation of government agency
• Assess and evaluate the risk management in transportation, logistical issues and operate , conduct as plan including internal communication
• Implement, inspect and inquiry the cause of the accident in order to arrange and prepare the correction plan
• Conduct the rehearsal of the emergency plan, evacuation as schedule
• Generate reports and performs as assigned from management

Qualification:

• Bachelor’s Degree In Occupational safety and health or related field or equivalent
• At least 3 year experiences in related field
• Safety management skill is a must
• Computer literacy
• Experience in transportation or petrochemical industry is an advantage
• Readiness to work on Mon - Sat, Meenburi

MARINE TECHNICAL SUPERINTENDENT

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Strategic planning & budgeting
• Management reporting
• People Management
• Vessel and crew performance monitoring
• Shipboard plan maintenance, inventory management
• Standard inspection & audit
• Docking project management
• Safety & Compliance
• Perform other related duties of a similar type and at a similar level

Qualification:

• At least bachelor degree in Marine or Marine Engineering
• At least 1 year experience in chief engineer on foreign going vessel / engineering superintendent / technical management position
• Good command of English in writing, speaking and writing
• Good computer literacy
• Understanding of budgeting and projections / in-dept of marine, dry-docking management in operations of shipping business
• Marine law and regulation is a must

MARINE OPERATION SUPERINTENDENT

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Responsibility of safety maintenance, compliance with Flag State and international rules, regulations, codes and guidelines related navigation safety and pollution prevention by the ship
• Develop, provide and monitor the board training and cargo handling and care
• Validity of ship certificates
• Responsibility for navigation equipment, safety matters, nautical publications
• Advise the team vessel at sea or in port related, navigation, safety, pollution prevention, security and cargo operation
• Port State control inspection results and advising/planning to prevent deficiencies/compliance with Standard Vetting Program of SIRE/CID/THAIREC and other relevant major oil vetting
• Follow up on corrective action and dose out of audit nonconformities
• Visit the vessel at frequent intervals for regular ship safety and navigational system inspection including ships' record on each visit and request the following up actions within the specified time

Qualification:

• Thai Nationality , Male Age 30 -45 ปี.
• At least bachelor degree in Marine or Marine Engineering.
• At least 1-2 year experiences in Master Mariner and holding a Master Mariner certificate and/or Marine Superintendent / Port Captain.
• Good command of English.
• Computer literacy.
• Hand on and possess analytical and conceptual thinking, service mind, work well in a cross- cultural environments.
• Navigation, ISM codes, ISPS codes, Major Oil Vetting & PSC inspection is an advantage.

MARINE OPERATION MANAGER

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Co-develop business plan with Marine Director and the implementation plan to the vessels teams in order to ensure the achievement of the assigned target
• Estimate and manage budgets according to the operations plan in order to adequately support the functions as well as control the operation expense with budgets
• Ensure vessels in fleet compliance with Thai and international rules and regulations, codes and guidelines concerning safety maintenance conditions of the ship
• Define vessel capacity and requirements, optimize vessel planning and define operation plan in order to effectively maximize resources and function effectively
• Monitor the movements of fleet vessels at sea and in ports to give advise in related to cargo operation, navigation, safety, pollution prevention and security
• Direct to marine insurance and legal all fleet vessels and all claim related to H&M and P&I and cargo dispute
• Senior Ship visit at frequent internals to carry out regular performance vessel inspection within the specified time
• Ensure Safe navigation in fleet, cargo handling and cargo care procedures are implemented by precedent instructions to Master with effective monitoring
• Appraise the performance of Master and seniors at specified intervals and give he recommendation to Team Manager for bonus and performance rating
• Monitor ship's certificates and other reports to support in commercial concerns and compliance with Standard Ship Vetting Program of SIRE/CDI/THAI REC and other major oil vetting, Q88 and Form C
• Co-develop and support for training program related to Safety management System and TMSA
• Perform as assignment of Emergency Response Team
• Perform other related duties of a similar type and at a similar level

Qualification:

• At least Bachelor degree in Marine or Marine Engineering
• Minimum 2 year experiences in Master Mariner and holding a Master Mariner certificate and/or Marine Superintendent / Port Captain.
• Good command of writing and speaking in English
• Computer literacy
• Navigation, ship handing, cargo care and operation, ISM codes, ISPS codes, Major Oil Vetting, pollution prevention, class survey and P&I survey, PSC inspection is a must

MECHANICAL ENGINEER

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Inspect, monitor and maintain of gas system and equipment
• Plan, coordinate and follow up the project or assignment
• Prepare, arrange handbook, procedure, standard and budget of project or assignment
• Other as assigned by company

Qualification:

• Bachelor Degree or higher in Mechanical Engineering or related filed
• At least 2-3 year experiences in mechanical or maintenance or petrochemical industry
• Good command of English both in speaking and writing
• Computer literacy
• Readiness to travel upcountry and oversea

SALES MANAGER

สำนักงานใหญ่ (ประตูน้ำ)

1

สิงหาคม 18, 2023

Job Description:

• Managing organizational sales by developing a business plan that covers sales, revenue and expense controls
• Planning and review the sales goals to align with the company policies
• Setting and adjusting individual sales targets with sales team to update with the recent company's business situation
• Tracking sales goals and reporting results as necessary
• Overseeing the activities and performance of the sales team
• Coordinating with the internal and external sectors including government offices
• Coordinate for training of sales team
• Developing your sales team through motivation, counseling and product knowledge education
• Comprehend the ideal customer satisfaction and handle the overall complaint and solution
• Managing customer relationship to meet the highest standard of satisfaction for retaining and increase sales growth

Qualification:

• Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Business Management or equivalent or related field
• At least 10 year of working experience in related field
• Experience in planning and implementing sales strategies and managing sales team
• Experience in petrochemical or petroleum business is an advantage
• Good communication and written in English skill
• Proactive, initiative, good analytical, interpersonal and communication skills
• Readiness to travel and work upcountry and abroad

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

แผนกสรรหา
โทร. 02-120-9999 ext. 3009,3013,3014,3016
แผนกสรรหา
Email. sgp.recruitment.team@gmail.com
สวัสดิการและผลประโยชน์ฝ่าย
โทร. 02-120-9999 ext. 3005,3006

  ****PLEASE FILL OUT THE INFORMATION COMPLETELY****

  POSITION APPLIED FOR  

  NAME-SURNAME  

  GENDER  

  AGE  

  DATE OF BIRTH  

  TEL.  

  EMAIL  

  ADDRESS

  EDUCATION LEVEL

  NAME OF INSTITUTE

  WORK EXPERIENCE

  JOB DESCRIPTION

  UPLOAD RESUME