View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ถังก๊าซแอลพีจี
ปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสยามแก๊ส

บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก. เราดำเนินธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, และประเทศเวียดนาม. ในประเทศไทย, กลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “"สยามแก๊ส"” และ “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม, อีกทั้งเรายังมีระบบการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ทั้งทางบกและทางน้ำ, รวมถึงเรายังมีโรงงานผลิตถังก๊าซแอลพีจี ส่งผลให้กลุ่มสยามแก๊สดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร. ในต่างประเทศ, เราดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งก๊าซแอลพีจี ภายใต้แบรนด์ “SGGAS”, “SINGGAS”, และ “MYGAZ”.

พิธีลงนามในสัญญา

พิธีลงนามในสัญญา

22 พ.ค. 2563 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. เซ็นต์สัญญาให้บริการรับฝากน้ำมันดิบและน้ำมันใสกับทางบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น. ร่วมลงนามในครั้งนี้.
อ่านต่อ

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

23 เม.ย. 2563 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์. นำข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง ถุงละ 5 กก. ให้กับประชาชน. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19.

ข่าวและกิจกรรม

วิดีโอองค์กร

ประวัติบริษัท