View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

พิธีลงนามในสัญญา

พิธีลงนามในสัญญา

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากขวา) และนายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 1 จากขวา). ได้ร่วมลงนามในสัญญาบริการรับฝากน้ำมันดิบและน้ำมันใสภายใต้สัญญาระยะยาว, ให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน). โดยมี นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 1 จากซ้าย). ร่วมลงนามในครั้งนี้.

หมวดหมู่: ข่าวสารองค์กร