View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

มอบเงินก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลและฟื้นฟู

มอบเงินก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลและฟื้นฟู

มอบเงินก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลและฟื้นฟู 🏨
🔸 ดร. วรวิทย์ วีรบวรพงศ์, ประธานกรรมการ, และนาง. พัชรา วีรบวรพงศ์, กรรมการบริหาร, ของ บมจ.สยามแก๊สและปิโตรเคมีคัลส์. เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 4,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชูปถัมภ์. โดยมี. พลตำรวจเอก. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจโทกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ, นายแพทย์ใหญ่( สบ.8 ) และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ, เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ ( อาคาร B ) ณ ห้องพรหมนอก, อาคาร 1, ชั้น 2, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา.

หมวดหมู่: กิจกรรมเพื่อสังคม