View Surplus on Themeforest, our latest WordPress Theme. Or call us at 1-800-WPEXPLORER-ROCKS.
Englishภาษาไทย

สยามแก๊ส แจกจ่ายข้าวสาร 1,000 ถุง ถุงละ 5 กก. ให้กับประชาชน.

สยามแก๊ส แจกจ่ายข้าวสาร 1,000 ถุง ถุงละ 5 กก. ให้กับประชาชน.

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 คุณวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณพัชรา วีรบวรพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทสยามแก๊ส. นำข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม มาแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีมาช่วยคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอรับข้าวสาร. เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์. ์ให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19, ที่สวนสาธารณะสันติภาพ เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่: กิจกรรมเพื่อสังคม